กองการฝึก พูดคุยแลกเปลี่ยน (สมาชิกเท่านั้นที่สามารถดูกระทู้ได้) {การฝึกภาคปฏิบัติ}

จำนวนกระทู้ทั้งหมด 1


คลานตัวเปล่าๆจากไต้หวัน

ผู้ตั้งกระทู้ adminการฝึกสุดโหดจากยอดหน่วยรบพิเศษทั่วโลก!!

ความคิดเห็น

ค้นหาชื่อกระทู้

สมาชิกเท่านั้นที่สามารถดูกระทู้ได้

ในการเสนอความคิดเห็น ระบบจะบันทึกชื่อ วันเวลา และหมายเลขไอพีของเครื่องที่ท่านใช้