กองการฝึก พูดคุยแลกเปลี่ยน (สมาชิกเท่านั้นที่สามารถดูกระทู้ได้) {ทดสอบระบบ}

จำนวนกระทู้ทั้งหมด 1


ผบ.ทบ.ชมฝึกรบผสมเหล่าทหารราบ-ม้า-ปืนใหญ่-รบพิเศษ ตามแผนป้องกันประเทศ

ผู้ตั้งกระทู้ adminพล.อ.อุดมเดช ให้โอวาทกับกำลังพลตอนหนึ่ง ว่า ตนได้เห็นพัฒนาการของการปฏิบัติทางทหารทำให้เห็นว่า กำลังพลทุกนายมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก โดยยึดถือหลักปฏิบัติที่สำคัญ และเร่งด่วน ตามหลัก12ประการเพื่อให้ปี 58 เป็นปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบกที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการฝึกศึกษา อีกทั้งยังทำให้เห็นว่า หน่วยที่ร่วมฝึกมีขีดความสามารถและพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ดังนั้น ทหารซึ่งเป็นกลไกลหลักของประเทศ ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพ ความเป็นทหารของชาติ พร้อมตระหนักว่าการทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ความคิดเห็น

ค้นหาชื่อกระทู้

สมาชิกเท่านั้นที่สามารถดูกระทู้ได้

ในการเสนอความคิดเห็น ระบบจะบันทึกชื่อ วันเวลา และหมายเลขไอพีของเครื่องที่ท่านใช้