สมัครสมาชิกใหม่

กองการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

P: 0-2241-4068-9, 0-2241-6124-6

E: trainingdiv2015@yahoo.com

H: จันทร์-ศุกร์ 8:00 น. -16:30 น.

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก : (กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง) นขต.ยศ.ทบ.
 กองทัพภาคที่ 3
 หน่วย กทม.
 กองทัพภาคที่ 2
 กองทัพภาคที่ 4
 กองทัพภาคที่ 1