ภาพการฝึก

การประชุมสรุปผลการตรวจการฝึกรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย.58 เวลา 0900 พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. ( 2 ) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจการฝึก รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2558 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

สอบเป็นหน่วยกำลังรบผสมเหล่า

การประชุมเตรียมการแข่งขันหน่วยทหารทรหดในระดับ ทภ. ประจำปี 2559

การประชุมจัดทำปัญหาบ่งการ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองกำลังรบผสมเหล่า ระดับ กรม ร. / ม.


การประชุมมอบนโยบายและให้โอวาท นขต.บก.ยศ.ทบ.

การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบหลักสูตรการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กสำหรับชุดปฏิบัติการ 12 นาย

การประชุมชี้แจงความคืบหน้างานการฝึก/การตรวจสอบการฝึก/การแข่งขัน ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.


การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559

จก.ยศ.ทบ., เสธ.ยศ.ทบ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ในพื้นที่ ร้อย.ฝรพ.1 ค่ายฝึกแก่งกระจาน