ภาพการฝึก

การประชุมจัดทำปัญหาบ่งการ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองกำลังรบผสมเหล่า ระดับ กรม ร. / ม.

เมื่อ 9 – 13 พ.ย.58 พ.อ.ชูชาติ คำนุช ผอ.กฝ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมจัดทำปัญหาบ่งการ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกำลังรบผสมเหลา ระดับ กรม. ร. / ม. ณ ห้องประชุม กฝ.ยศ.ทบ. โดยมีหน่วย ทภ.1 (พล.ร.2 รอ., พล.ร.9), ทภ.2 (พล.ร.6), ทภ.3 (พล.ร.4) , ทภ.4 (พล.ร.5) และ พล.ม.2 รอ.

การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

สอบเป็นหน่วยกำลังรบผสมเหล่า

การประชุมเตรียมการแข่งขันหน่วยทหารทรหดในระดับ ทภ. ประจำปี 2559

การประชุมมอบนโยบายและให้โอวาท นขต.บก.ยศ.ทบ.


การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบหลักสูตรการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กสำหรับชุดปฏิบัติการ 12 นาย

การประชุมชี้แจงความคืบหน้างานการฝึก/การตรวจสอบการฝึก/การแข่งขัน ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559


จก.ยศ.ทบ., เสธ.ยศ.ทบ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ในพื้นที่ ร้อย.ฝรพ.1 ค่ายฝึกแก่งกระจาน

การประชุมสรุปผลการตรวจการฝึกรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2558