กองการฝึก ฝึกอย่างมีระบบ รบอย่างมีความรู้


 • การฝึกตามหลักสูตรครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการ
 • การฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่
 • การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด
 • การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย
 • การฝึกเป็นหน่วยกองพัน
 • การฝึกและตรวจสอบ ณ ศฝยว.ทบ.
 • การฝึกตามหน้าที่
 • การฝึกบัญหาที่บังคับการ
 • การฝึกเดินทางไกลและพักแรม
 • การตรวจและประเมินผลการฝึกของเหล่าสายวิทยาการ
 • การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง
 • การฝึกร่วม ทบ. - ทร. - ทอ.
 • การตรวจสอบการฝึกของทหารเหล่าดุริยางค์
 • การฝึกการเคลื่อนย้ายหน่วย ถ.M 48 A 5, M 60
 • การฝึกของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.
 • การฝึกกองร้อยเตรียมพร้อม ทภ.
 • การฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมาย (กรม ร.ฉก.)
 • การตรวจสอบการฝึกเตรียมการหน่วยปฏิบัติพื้นที่ 3 จชต.(ทภ./กองพล)
 • การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงกองทัพภาค
 • การฝึกยิงปืนประจำปี
 • การแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก ของ ทบ.
 • การแข่งขันหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของ ทบ.
 • การแข่งขันการฝึกทหารใหม่
 • การแข่งขันและตรวจสอบหน่วยกองพันของ ทบ.

 • การฝึกหน่วยทหารพราน ทภ.1-4
 • การฝึกเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุและเจ้าหน้าที่ควบคุมเป้าบินพิสัยกลาง SNIPE)
 • การฝึกพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัย
 • การฝึกซักซ้อมและค้นหาช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (SAREX)
 • การฝึกพักทอดม้าทรงประจำพระองค์
 • การถวายการทรงม้าในที่ตั้ง
 • การฝึกพักทอดม้าของหน่วย ม.พัน.29 รอ.
 • การฝึกหลักสูตรการควบคุมฝูงชนของ ทบ.
 • การฝึกและตรวจสอบการฝึก ร้อย.ค.หนัก
 • การฝึกเรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศ ณ จุดที่กำหนด
 • การฝึกบินต่อเนื่องด้วยกล้องมองเห็นในเวลากลางคืน (NVG)
 • การฝึกร่วม นสศ. - ศบบ.
 • การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ทภ.
 • การฝึกยิง ป.ด้วยกระสุนพิเศษ
 • การฝึกทบทวน UAV
 • การฝึกเจ้าหน้าที่ทำลายล้างวัตถุระเบิด
 • การฝึกผู้ชำนาญการทหารราบ
 • การตรวจการฝึก โดย ยศ.ทบ.
 • การประกันคุณภาพการฝึก
 • การสัมมนาการฝึก
 • การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ของ ทบ.
 • การแข่งขันทหารพรานของ ทบ.